Jaarrekening 2019
Stichting Steun aan Dom Dziecka in Toruń, Polen

Startkapitaal 2019 52,50
Bank *) 0,00
Kas in 605,82
Kas uit -605,82
Netto 52,50
Saldo 2019 0,00
Donaties 553,32
Steun aan FKH 550,00
Onkosten -50,82 **)
*) I.v.m. bankkosten en de kleine bedragen is die opgeheven.
**) onkosten zijn gedoneerd door directie.

Activiteitenomschrijving:

Het doel van de Stichting is het verbeteren van de leefomgeving door het ondersteunen van extra activiteiten voor het kindertehuis.


Omdat ieder kind op zijn/haar verjaardag wel wat speelgoed krijgt is dat wel voldoende aanwezig
Zij kunnen er dan ook gezamenlijk gebruik van maken.
Daarnaast is spel en sport materiaal erg van belang.
Dit is wat duurder en wordt dan verkregen middels donaties.
We steunen dit kindertehuis door het geven van geld en soms ook materiaal.

Bij het laatste bezoek bleek dat er een probleem was met keukenapparatuur.
Er was niet voldoende geld om dat apparaat te repareren. Mede door onze donatie kon dit wel.

Maar ook eens een bloemetjes op tafel of een koekje bij de koffie voor hun vrijwilligers.
Het kan een stimulans zijn deze vrijwilligers te behouden.

Ten behoeve van extra kerstactiviteiten is op 25 oktober 2019 een bedrag overhandigd van 550,=.
Alle donateurs en gevers, namens de kinderen bedankt.

Home