Algemene informatie
Stichting Steun aan Dom Dziecka in Toruń, Polen

Het bestuur bestaat uit:
Bram Pater: Voorzitter
Daan Sloos: Secretaris
Anand Soekhoe: Penningmeester

Klik hier voor jaarrekening 2014
Klik hier voor jaarrekening 2015
Klik hier voor jaarrekening 2016
Klik hier voor jaarrekening 2017
Klik hier voor jaarrekening 2018

Email: Organisatie
Post- en bezoekadres: Arubapad 18, 2315 VA, Leiden.
Telefoon: 071-5216987 Mobiel: +31 (0)6 30910439
IBAN Banknummer NL34 INGB 0009 2053 87 t.n.v. B. Pater, Leiden
Gezien de jaarlijkse kosten van de bank is de rekening nu een
prive rekening. Vermeld daarom: "Donatie FKH" Dank u wel

Home