Algemene informatie
Stichting Steun aan Dom Dziecka in Toruń, Polen

Binnen het bestuur heeft de volgende wisseling plaats gevonden.
Onder dankzegging is de heer Anand Soekhoe afgetreden
en is mevrouw Astrid Zoutenbier aangetreden.
Zij heeft ook zijn functie overgenomen.

Het bestuur bestaat thans uit:
Bram Pater: Voorzitter
Daan Sloos: Secretaris
Astrid Zoutenbier: Penningmeester

Overeenkomstig de statuten art. 4.6 ontvangen de bestuurleden geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten en vacatiegelden.

Email: Organisatie
Post- en bezoekadres: Arubapad 18, 2315 VA, Leiden.
Telefoon: 071-5216987
Mobiel: +31 (0)6 30910439
IBAN Banknummer: NL34 INGB 0009 2053 87 t.n.v. B. Pater, Leiden
Gezien de jaarlijkse kosten van de bank is de rekening nu een
prive rekening. Vermeld daarom: "Donatie FKH"
Dank u wel

Home