Algemene informatie
Stichting Steun aan Dom Dziecka in Toruń, Polen

Het bestuur bestaat uit:
Bram Pater: Voorzitter
Daan Sloos: Secretaris
Astrid Zoutenbier: Penningmeester

Overeenkomstig de statuten art. 4.6 ontvangen de bestuurleden geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten en vacatiegelden.

Email: Organisatie
Post- en bezoekadres: Arubapad 18, 2315 VA, Leiden.
Mobiel: +31 (0)6 30910439
IBAN Banknummer: NL84 INGB 0001 5826 15 t.n.v. B. Pater, Leiden
Gezien de jaarlijkse kosten van de bank is de rekening nu een
prive rekening. Vermeld daarom: "Donatie FKH"
Dank u wel

Home