Algemene informatie
Stichting Steun aan Dom Dziecka in Toruń, Polen

Het bestuur bestaat uit:
Bram Pater: Voorzitter
Daan Sloos: Secretaris
Anand Soekhoe: Penningmeester

Klik hier voor jaarrekening 2014
Klik hier voor jaarrekening 2015
Klik hier voor jaarrekening 2016
Klik hier voor jaarrekening 2017
Klik hier voor jaarrekening 2018

Email: Organisatie
Post- en bezoekadres: Arubapad 18, 2315 VA, Leiden.
Telefoon: 071-5216987 Mobiel: +31 (0)6 30910439
IBAN Banknummer NL34 INGB 0009 2053 87 t.n.v. B. Pater, Leiden
Gezien de jaarlijkse kosten van de bank is de rekening nu een
prive rekening. Vermeld daarom: "Donatie FKH" Dank u wel

Activiteitenomschrijving:

Het verbeteren van de leefomgeving door het ondersteunen van
extra activiteiten voor het Familie Kinder Huis
Rodzinny Dom Dziecka in Toruń in Polen.
25 oktober 2018 is een bedrag van 400,= overgedragen voor extra activiteiten tijdens de kerst.

Home