Beleidsplan 2024:

 • De doelstelling en te verrichten werkzaamheden van de instelling
 • Even als voorgaande jaren gaan we weer voor het verbeteren van de leefomgeving door het ondersteunen van extra activiteiten voor het Familie Kinder Huis Toruń in Polen.
  We hebben in 2020 niets aan kunnen bieden voor extra activiteiten wegens corona.
  Voor zowel 2021 als 2022 hebben we door de corona onvoldoende geld ontvangen voor extra actviteiten.
  Vanwege de coronaproblemen is er ook niemand van ons naar Toruń geweest.
  Door ziekte van de voorzitter is er ook niemand in 2023 in Toruń geweest. De vooruitzichten zijn goed dus hoopt hij wel dit jaar naar het Kindertehuis te gaan.

 • De wijze van verwerving van inkomsten
 • Middels werving van sponsoren, donateurs en anderen, die het kindertehuis een warm hart toedragen, hopen we financiele middelen te ontvangen. Hiertoe worden er folders met informatie verspreid.
  Ook zullen er zo mogelijk activiteiten plaats vinden als Bingo, Rommelmarkt, en dergelijk waarbij de opbrengst tengoede komt aan de stichting.
  Het verkrijgen van materiaal en materieel zal geen uitzondering zijn.

 • Het beheer en de besteding van het vermogen van de instelling
 • Het beheer van de financiele middelen berust bij de penningmeester. Ter voorkoming van te maken bankkosten is het totale bedrag in kas. Donaties kunnen worden gedaan middels de partikuliere bankrekening (NL84 INGB 0001 582615) van de directie welke deze per omgaande stort in de kas van de stichting.
  Medio oktober 2024 hoopt een bestuurslid nu wel te kunnen vertrekken naar Toruń en zal het kindertehuis een bezoek brengen waarbij dan een hoogst mogelijk afgerond bedrag overhandigd zal worden tegen een ontvangst bevestiging.

Home